Friday, January 8, 2016

Vấn Đề Của Việt Nam

Vấn đề của VN là vấn đề địa chính trị

Vấn đề của VN là vấn đề chế độ chính trị cần thay đổi để tạo nội lực

Vấn đề của VN là vấn đề Trung Quốc chỉ có hướng tiến nam, cả bộ lẫn thuỷ, nhưng TQ độc tài nên VN phải yếu và lệ thuộc

Vấn đề của VN là vấn đề dám đi trước TQ trong việc dân chủ hoá đất nước

Vấn đề của VN là vấn đề cộng tồn với TQ, và nó chỉ có được khi cả hai đều cùng có chế độ dân chủ

Vấn đề của VN là vấn đề cần học cách xây dựng đất nước (nation-state building) của các nước văn minh dân chủ thiên chúa giáo để có thể chiến thắng họ (beat them at their own game)

LMN
8/1/16No comments:

Post a Comment