Friday, January 1, 2016

2015: Bất công giữa Saigon và Hà Nội

Hà Nội có 7 triệu dân, thu vào 146.585 tỉ đồng, được chi ra 69.970 tỉ (~48%) - Theo doanhnghiepvn.vn 23/12/15 (bit.ly/1RURwqu

Saigon có 8 triệu dân, thu vào 279.158 tỉ đồng, nhưng chỉ được chi ra 55.514 tỉ (~20%), vừa kém cả con số tuyệt đối (55.514 tỉ vs 69.970 tỉ) lẫn tỷ lệ tương đối (20% vs 48%) - Theo htv.com.vn 31/12/15 (bit.ly/1MKS4Y0)

Saigon và 7 tỉnh lân cận trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam đóng góp tới 60% ngân sách quốc gia. Chỉ một mình con số này cũng đủ thấy hiện trạng của việc chuyển sự giàu có từ miền Nam ra miền Bắc như thế nào.

Một trong những nguyên do quan trọng của tình trạng này, theo bản đồ đính kèm, là tỷ lệ đảng viên so với dân số chia theo tỉnh thành (càng đỏ tỷ lệ càng cao, càng xanh tỷ lệ càng thấp): Hà Nội có 5-6% dân số là đảng viên cộng sản, trong khi con số này ở Saigon chỉ là 2-3%. 

Điều này cho thấy, nơi nào thường dân đông hơn, ít đảng viên hơn (như Saigon) phải làm ra nhiều tiền hơn và phải chi tiêu ít hơn để nơi nhiều đảng viên hơn, làm ra ít tiền hơn (như Hà Nội) lại được chi tiêu nhiều hơn, do bởi đóng ít hơn vào ngân sách quốc gia để san sẻ cho những tỉnh nghèo.


(theo FB của Nguyễn Anh Tuấn, comment của Phạm Ngọc Hưng, LMN edit lại)


No comments:

Post a Comment