Wednesday, January 6, 2016

Ta lại gặp ta... Thiên đường này mơ ước bao lâu

Sau Hội Nghị Trung Ương 13, tập thể khoảng 200 người đi họp về thì... chém chết tin cũng bị rò rỉ ra.

Tin bí mật mà chuyền qua người thứ hai thì độ mật đã giảm đi 50% rồi. Khi có đến 200 người biết thì nó đã là "open secret" nghĩa là chỉ còn bí mật trên nguyên tắc, chứ ai cũng biết cả rồi, biết rồi, khổ quá! cấm mãi!

Theo tin "open secret" thì ngài Tủ Lóng đưa ra 3 tiêu chuẩn cần phải hội đủ để trở thành Tổng Bí Thư thiên đường xã hội chủ nghĩa:

- Phải là người miền Bắc
- Phải có lý luận
- Phải có uy tín với thế giới

Người miền Bắc thì anh X và anh Sâu đang chơi game thấy đèn chớp chớp chữ "Game Over".

Có lý luận thì anh Hói, anh Nghị, anh Quang đánh xong quả bonus thì game cũng over. 

Phải có uy tín với thế giới thì anh Huynh đâu có được Trung Quốc, Mỹ, Nhật tiếp cấp... láo cu... oops! lú cao đâu!? 

Vậy thì là ai ta?

Ngài Tủ Lóng sực nhớ trước đây ông George W. Bush có nhờ ông Dick Cheney, lúc đó đang làm sếp sòng đại công ty dầu khí Halliburton, giúp tìm cho mình một phó tổng thống. Ông Cheney tìm hoài không ra, ngó vô kính chớp chớp mắt, thấy người trong kính chớp mắt lại, ông ta mừng quá thông báo ông Bush là đã tìm ra gã này rồi, khó còn hơn Lưu Bị tam cố thảo lư để tìm Khổng Minh.

Thế là ngài Tủ Lóng chạy đi nhìn vào kính, và như Archimedes hô hoán lên Eureka khi khám phá ra sức đẩy của nước, ngài Tủ Lóng rú lên "Tổng Lú", có người hội đủ 3 tiêu (chuẩn) rồi... Tổng Lú, Tổng Lú...

Trong khi ngài Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang tổng kết về hội nhóm “chống đối nhân danh dân chủ nhân quyền” thì chỉ có "60 hội, nhóm với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh, thành" (bit.ly/1IQd7xw) thì ngài Tủ Lóng xách súng cà nông đi bắn bướm với gần hai lữ đoàn (5,200 binh sĩ), hàng tá xe bọc thép và đại pháo.

Bướm ơi! Bướm hãy vào đây!
Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi...
Chẳng bao giờ thấy chàng cười,
Chàng khoe súng ống ra ngoài mái hiên.
Mắt chàng đăm đắm điên lên...
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!

Thôi! Xin ngài Tủ Lóng đừng hù dân nữa, có ngon thì ra Trường Sa mà hù anh đại cục... c...


No comments:

Post a Comment