Monday, January 4, 2016

Ngài Tổng Bí Thư Có Dám Thề Độc Là Ngài Không Có Tham Vọng Quyền Lực?

Ngày 4/1 TBT Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về bầu cử Quốc hội khóa 14... nhiệm kỳ 2016-2021. Ông nói:

"Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực..." (bit.ly/22HxFiq)

Tham vọng quyền lực, tham vọng tiền tài là vấn đề bản năng ông Trọng ơi! Nó là tính vị kỷ của con người trong bản năng sinh tồn, tiêu diệt nó là tiêu diệt con người, hoặc giả làm bộ nói vậy mà không phải vậy (như ông đó, tham vọng quyền lực thầy chạy luôn!) để ai tin theo ông thì hoặc do bị bại não hoặc muốn lừa ông dù biết ông lừa họ.

Trong các chế độ dân chủ pháp trị người ta công nhận nó, vì nó là động cơ cho con người tranh đua hay tranh đấu. Nhưng người ta cố gắng xây dựng chế độ chính trị và các định chế thật tốt để quản lý và điều hoà nó, không cho nó đi quá đà để xã hội bị thiệt hại. Nó cũng tương tự như việc xây dựng tốt các định chế hôn nhân và gia đình để quản lý và điều hoà việc làm tình (bản năng tình dục), không cho hiếp dâm (rape) hay xâm phạm tình dục (sexual harassment).

Đảng của ông tham vọng quyền lực bỏ mẹ, nào là điều 4 hiến pháp, nào là không để xảy ra hiện tượng đa nguyên đa đảng, nào là dân chủ tập trung...

Tuơng tự như muốn chiến thắng tây phương thì phải học hỏi tây phương (như Nhật, Nam Hàn... đã làm chẳng hạn), ông muốn chiến thắng nó ông phải công nhận nó.

Nhưng hình như ông muốn đi hết thế kỷ này để tiếp tục... nói dốc.

LMN
4/1/16


No comments:

Post a Comment