Tuesday, December 8, 2015

Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên

(trích vietnamnet)
"Ông Nguyễn Tiến Dũng, một người hành nghề xe ôm ở Đà Nẵng kể mỗi khi chở khách đi ngang qua đều muốn ghé thăm và thắp cho ông Bá Thanh cây nhang mới đi tiếp."

(trích)
"Hỏi ông (Lê Kim) quý nhất cố lãnh đạo Đà Nẵng ở điểm nào, không chút suy nghĩ, ông nói ngay: 'Đó là nói và làm. Làm đến nơi đến chốn, không sợ va chạm'."

(trích)
"Theo ông Nguyễn Văn Sự, công an xã Hòa Tiến, khu lăng mộ và nhà tưởng niệm sẽ được khánh thành dịp giỗ đầu ông Bá Thanh vào 25 tháng chạp sắp tới."

Bàn:
1. Báo vietnamnet có ý gì đây? muốn thọc lét ai đó phải không? Làm như chỉ có một mình cái ông có tên là Nguyễn Tiến (hay Tấn gì cũng được) Dũng ghé thăm và thắp nhang thôi sao mà phải đè ông này ra trích?

2. Người chết "nói và làm", người sống nói và không làm, lại cũng muốn thọc lét ai đây?

3. Đảng cho ông Nguyễn Bá Thanh chết theo quy trình, vào ngày xui và xấu theo niềm tin dị đoan của dư luận thế giới, tức ngày Thứ Sáu 13. Đảng thông báo ông chết ngày Thứ Sáu 13/2/2015 dương lịch, tức ngày 25/12/2014 âm lịch, vài ngày trước Tết để dân chúng lo đón Tết và mong tin vui nên tránh hay lãng quên tin buồn.

Báo vietnamnet qua lời ông công an Sự cho biết "giỗ đầu ông Bá Thanh vào 25 tháng chạp". Đây là màn thiệu trước, huớng dẫn của Đảng để gia đình không được đính chánh khác ngày khi Đảng làm giỗ cho ông Thanh ngoài công chúng (muốn đúng ngày thì đóng kín cửa mà làm).

4. Khu lăng mộ chưa khánh thành mà sao vietnamnet hăng hái loan tin trong lúc nội bộ đang long tranh hổ đấu chỉ chừng một tháng (www.bbc.in/1TZSvnv) trước thềm đại hội 12 này? Hình như thế lực nào đó muốn dùng khối quần chúng ngưỡng mộ Nguyễn Bá Thanh để hạ một thế lực khác phải không?

Vỡ kịch đang đến hồi gay cấn trước khi sắp hạ màn.

bit.ly/1lsmFV7

LMN
8/12/2015


No comments:

Post a Comment