Monday, December 28, 2015

Chuyện Tiếu Lâm Đầu Tuần

Thứ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn hôm 28/12/15 than "Cứ chặn một trang thì 10-20 trang khác lây lan, với giọng điệu ngày càng phản động. Đó là sự câu kết giữa trong và ngoài, giữa những người bất mãn, bất đồng chính kiến với những kẻ muốn xóa bỏ CNXH, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho tình hình đã phức tạp lại càng phức tạp" (bit.ly/1YJ6FPY)

Ông Tuấn ơi!
Tại vì 700-800 cơ quan truyền thông trong nước không có tin thật, tìm tin thật thì phải dựa vào "lề trái" tức lề tự do thông tin, các lãnh đạo cao cấp của ông cũng tìm sự thật từ lề trái của chúng tôi không hà!

Ông Tuấn cũng nói "Biển Đông tiếp tục căng thẳng hơn vì hoạt động của TQ và can thiệp của Mỹ". Hình như ông đang trách Mỹ tại sao can thiệp làm cản trở các hoạt động xây đảo của đại ca Trung Quốc các ông phải không?

Cùng ngày 28/12, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cũng than thở rằng tình hình lộ lọt bí mật nhà nước xảy ra rất nghiêm trọng (bit.ly/1NSE68o), nào là:

Phone anh Sâu: 090.40.13579
Phone anh Khế: 090.318.9999
Phone anh Sùng: 0904.112.517
Phone anh Kháng: 0903.203.817
Phone anh Hoài: 0903.812.548
Phone anh Huy Đức: 0903.809.495
Phone anh Xuyên: 0903.815.713
(bit.ly/1NSEP9x)

Trời hỡi làm sao khi Đảng lũng
Ghế thơm có sẵn giành nhau chôm
Làm sao giết được thằng ôm ghế
Để trả thù game Đảng phũ phàng!

LMN
28/12/2015No comments:

Post a Comment