Monday, June 15, 2015

Việt Nam Quốc Dân Đảng Tưởng Niệm Anh Hùng Yên Báy 14/6/2015

Việt Nam Quốc Dân Đảng trong lễ tưởng niệm 13 vị Anh Hùng Yên Báy mà nhà ái quốc Nguyễn Thái Học là vị Đảng Trưởng Sáng Lập và cũng là vị anh hùng của dân tộc Việt.

Buổi lễ được tổ chức lúc 1:30PM chiều ngày Chủ Nhật 14/6/2015 tại khách sạn Sheraton trên đường Harbor, thành phố Anaheim cạnh Little Saigon, gần khu Disneyland (13 vị anh hùng bị Pháp chém đầu ngày 17/6/1930).

Đặc biệt buổi sinh hoạt tưởng niệm này do các hệ phái cùng đứng chung tổ chức mà đại diện là quý anh Lê Thành Nhân, Trần Tử Thanh và Nguyễn Hồng Dũng.

Vị đọc diễn văn trong video là anh Phan Thanh Châu, Bí Thư Đảng Vụ Trung Ương VNQDĐ.

Trong bài thơ Ngày Tang Yên Báy của GS Nguyễn Ngọc Huy để tưởng niệm 13 vị anh hùng này, có đoạn:

"VIỆT NAM Muôn Năm!" Một đầu rơi rụng.
"VIỆT NAM Muôn Năm!" Người kế tiến lên.
Và Tử Thần kính cẩn đứng ghi tên
Những liệt-sĩ vào bia người tuẫn quốc.
...
...
Việt Nam Muôn Năm, Việt Nam Muôn Năm
Trong bình minh sương lạnh phủ âm thầm
Mười ba tiếng tung hô bao tráng liệt
Cố lay tỉnh cả toàn dân nuớc Việt


Video anh Phan Thanh Châu mở đầu
https://youtu.be/gqyKLCyW2Ks
No comments:

Post a Comment