Wednesday, June 17, 2015

Tại Sao Không Ai Coi Trọng Việc Ông Donald Trump Ra Tranh Cử

Nhìn biểu đồ đính kèm thì nguời ta thấy ngay tại sao.

Ông bị đánh giá điểm âm -42. Có 23% người Cộng Hoà ủng hộ ông so với 65% không ủng hộ ông. Còn những người hết sức nhiệt tình ủng hộ là 11% so với những người hết sức nhiệt tình bác bỏ là 43%.

Ngoài các vấn nạn về cung cách ông thể hiện, ông còn được coi là người mà ai cũng biết và không thích trong đảng CH.

Ông Trump dĩ nhiên biết điều này, nhưng mục đích của ông không phải là để thắng mà là để mọi người chú ý. Và ngay cả một chủ đề để tranh cử ông cũng không có, ông chỉ nói lung tung đủ thứ chuyện. Ngay cả khi nói, ông không chắc là có hơn 5 giây để nghĩ trước là nên nói gì.

Ông Trump có toàn quyền ra tranh cử, vì đây là xã hội dân chủ. Nhưng cái điều ông không nên có là được truyền thông phổ biến nó như là một ý định nghiêm chỉnh để hoặc thắng cử trong đảng hoặc để ảnh hưởng lên đường lối hay chính sách của đảng.

- wp jun 17/15 http://t.co/cOoakkvkX9No comments:

Post a Comment