Monday, June 8, 2015

Chuyện Gì Đang Xảy Ra Trong Nội Bộ Đảng CSVN

Một lá thư phản đối Đảng CSVN về Quyết Định 244 của Bộ Chính Trị, không cho ứng cử viên được tự ứng cử hay được người khác đề cử ra, mà phải theo danh sách nhân sự do Bộ Chính Trị đề nghị, để vào các cơ quan đầu não của Đảng như Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư... vừa được đưa ra hôm nay 8/6/2015 do một người có tên là Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp Saigon.

Lá thư được gởi đi và được đăng trên RẤT NHIỀU websites của cán bộ Đảng (các webs do an ninh Đảng kiểm soát) nhưng hầu như chỉ có 3 sites còn sống để cho nó xuất hiện: nguyentandung.orgtruongtansang.net và nguyenthiennhan.net, các sites khác đều bị tê liệt không truy cập được (lúc 11:30PM khuya giờ VN), tuy nhiên Google cho biết các sites này có đăng lá thư phản đối.

Những sites KHÔNG đăng lá thư tố cáo Bộ Chính Trị vi phạm Điều Lệ Đảng, như nguyenphutrong.netnguyensinhhung.nettrandaiquang.net... đều chạy rầm rầm.

Có RẤT NHIỀU sites của các uỷ viên trung ương đăng lá thư và bị blocked, cho thấy con số phản đối Bộ Chính Trị (qua Quyết Định 244) rất lớn trong nội bộ Đảng CSVN.

Chuyện gì đang xảy ra?

Có lẽ đã đến lúc Đảng CSVN nên tách ra làm nhiều đảng để vừa cân bằng, vừa kiểm soát lẫn nhau, vừa kiềm chế được tham nhũng đang không có thuốc trị.

Các đảng viên của Đảng đã đến lúc cần có khả năng "let go"/buông ra một hệ thống đã lỗi thời đầy lỗ hổng để vừa tự cứu mình vừa làm được một điều có nghĩa lý cho đất nước Việt Nam.


LMN


No comments:

Post a Comment