Tuesday, June 30, 2015

Tiếng Tây Ban Nha (Spanish)

Dân nói tiếng Spanish tại Hoa Kỳ hiện nay đã vượt qua chính nuớc Tây Ban Nha, theo báo cáo được công bố bởi Viện Instituto Cervantes, một tổ chức liên hệ với chính quyền Tây Ban Nha và phi lợi nhuận, thành lập ở Tây Ban Nha năm 1991, vừa đưa ra để thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha trên toàn thế giới, nó rút ra các dữ kiện từ cuộc điều tra dân số của Hoa Kỳ 2010 và các nguồn chính thức khác của chính phủ HK.

Tổng số lượng người nói tiếng Tây Ban Nha tại Hoa Kỳ hiện nay lớn hơn so với tập thể các nuớc nói tiếng Tây Ban Nha chính gốc và chỉ đứng thứ hai sau Mễ Tây Cơ.

Có hơn 41 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha như tiếng mẹ đẻ ở Mỹ và gần 12 triệu người với trình độ ít lưu loát hơn.

Bản báo cáo có tựa đề "El español, una Lengua viva," ("Tiếng Tây Ban Nha, một ngôn ngữ sống), cho thấy rằng có 559 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, trong đó có 470 triệu người là dân bản xứ. - WP Jun 30, 2015


LMN
30/6/2015


No comments:

Post a Comment