Tuesday, October 4, 2016

Bài học cho ngày nay về cuộc nổi loạn của Lâm Bưu

Các ông Ngụy Kinh Sinh, Yu Luowen và Ye Ning nói về cảm hứng cho quân đội Trung Quốc ngày nay từ cuộc đảo chánh của Lâm Bưu (phần đầu của loạt bài "Lối Ra cho Trung Quốc" trong Hội thảo do Ngụy Kinh Sinh Foundation tổ chức.
 - Boxun News, ngày 26/9/2016


Ngày 24/9/2016, một buổi hội thảo do Nguỵ Kinh Sinh Foundation tổ chức tại Washington DC lần đầu tiên với chủ đề  "Lối Ra cho Trung Quốc". Mục đích chính của loạt hội thảo này là để phân tích và đánh giá tình hình hiện nay ở Trung Quốc, để từ đó phát triển một đối sách chính xác cùng thúc đẩy một cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc. 

Chủ trì hội thảo này là cô Hoàng Sĩ Bình (Huang Ciping), Giám đốc điều hành của Nguỵ Kinh Sinh Foundation. Những người tham dự hội thảo bao gồm ông Yu LuoWen, em trai của một nhà tiên tri là nạn nhân trong cuộc Cách mạng Văn hóa; luật sư Trung Quốc nổi tiếng Ye Ning; bình luận gia chính trị Qin Weiping, nhà báo kỳ cựu Tie Xun, tiến sĩ luật Wang Xiangguo, phóng viên Yin Gang v.v..

Ông Ngụy Kinh Sinh nói: Một số học giả Trung Quốc tin rằng Lâm Bưu không có ý định làm đảo chính chống lại Mao Trạch Đông. Bà Lâm Đậu Đậu (Lin Doudou, con gái của Lâm Bưu) mong rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPP) xét lại việc cho rằng ông Lâm Bưu nổi loạn. Nhưng CCP vẫn tiếp tục giọng điệu về Lâm Bưu do Đặng Tiểu Bình đưa ra. Vậy thì liệu Lâm Bưu đã thực sự có một kế hoạch đảo chánh? Tôi nghĩ rằng có những bằng chứng cho thấy như vậy. 

Khi tôi phục vụ trong sư đoàn 47 của Trung Quốc, chúng tôi được lệnh đi Bắc Kinh để thay thế cho sư đoàn 38 theo mệnh lệnh của Lâm Bưu. Đó là một phần của kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đảo chính của Lâm Bưu. Mặc dù sư đoàn 38 cũng là một sư đoàn ưu tú do Lâm Bưu đã từng chỉ huy, nhưng sau chiến tranh Triều Tiên thì có quá nhiều con cái của các cán bộ cho nên ông gặp khó khăn để ra lệnh. 

Sau Đại hội Đảng lần thứ 9 của CPP, có những bất đồng nghiêm trọng giữa Lâm Bưu và Mao Trạch Đông. Khi Mao Trạch Đông bắt Trần Bá Đạt (Chen Boda, bạn thân của Lâm Bưu), thì đó là một dấu hiệu cho thấy rằng ông ta sẽ ra tay với Lâm Bưu. Sau đó, Chu Ân Lai thấy được ý định quân sự này của Lâm Bưu và báo cáo cho Mao. Vì thế, Mao Trạch Đông nói với Lâm Bưu rằng sư đoàn 47 nên đi về phía tây của Trung Quốc để chống lại "chủ nghĩa xét lại của Liên Xô". Do vậy mà động thái của Lâm Bưu đã bị thất bại. 

Về Kế hoạch 571 ("571" phát âm tiếng Tàu tương tự như Vũ Khởi Nghĩa-Wu Qi Yi cho Vũ Trang Khởi Nghĩa-Wu Zhuang Qi Yi, hay "cuộc nổi dậy của quân đội") của Lâm Lập Quả (Lin Liguo, con trai của Lâm Bưu), ông Nguỵ nghĩ rằng đó cũng là thất bại của Lâm Bưu. 

Có hai sai lầm của Lâm Bưu đã dẫn đến sự thất bại toàn diện. Sai lầm đầu tiên là dùng không đúng người - ông dùng con trai ông là Lâm Lập Quả chỉ trong độ tuổi 20. Sai lầm thứ hai là khi thực sự cần có hành động nhanh chóng, ông đã hành động quá chậm chạp trong cung cách của "một người đàn bà tốt bụng". Vì thế, ông cho phép Mao Trạch Đông cơ hội để đánh bại ông. 

Ngày nay đây, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của CCP đang điều tra hàng trăm quan chức và tướng lĩnh trong quân đội, những người vươn lên các cấp bậc nhờ Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng (cả hai đã bị bắt giữ), tại sao họ chần chờ để bị bắt giữ thay vì làm một cuộc đảo chánh để vùng lên? Đặc biệt quan trọng là tuớng Phạm Truờng Long (Fan Changlong) người nắm giữ quyền lực thực sự và hiện đang đứng ngay ở bờ rìa vách đá, mục đích của sự chờ đợi là gì? Có phải họ chờ đợi cho việc thả Quách Bá Hùng và Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua)? Hay là họ chờ đợi cho đến khi CCP trở nên dân chủ ở Đại hội thứ 19, để bỏ phiếu cho Tập Cận Bình ra khỏi chức vụ?

Yu LuoWen nghĩ rằng các biên bản của Kế hoạch 571 đã làm thức tỉnh toàn bộ thế hệ thanh niên ở Trung Quốc lúc đó. Qua đó, những nguời trẻ bị gửi đến các vùng nông thôn nhận ra rằng họ bị Mao Trạch Đông bắt làm nô lệ, Mao được coi là một Tần Thủy Hoàng hiện đại (hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Tần), người đã gửi những thanh niên đi cải tạo lao động. Biên bản Kế hoạch 571 đã đặt nền móng cho sự giải phóng tư tưởng của cả dân tộc sau khi Mao chết. Có thể nói rằng Lâm Bưu có tội, nhưng Kế hoạch 571 của con trai ông có giá trị trong thời điểm đó vì nó sẽ mang lợi cho Trung Quốc trong tương lai.
  
Luật sư nổi tiếng Ye Ning nghĩ rằng các biên bản Kế hoạch 571 của Lâm Lập Quả không những chỉ đóng vai trò của sự giác ngộ cho người Trung Quốc khi đó nhận ra Mao Trạch Đông như một bạo chúa phong kiến ​​phát xít, mà cũng còn đặt nền tảng tư tưởng cho sự cải cách và mở cửa Trung Quốc trong tương lai. 

Cái lỗi của Đặng Tiểu Bình là ông ta đã không hoàn toàn phủ nhận Mao Trạch Đông như một người điên tàn bạo như Lâm Bưu và Lâm Lập Quả đã làm. Do đó nó dẫn đến một khuyết tật rất lớn cho cải cách của Trung Quốc ngày nay - cho nên sự trỗi dậy với quy mô lớn chủ nghĩa cực tả của Mao là tội lỗi của Đặng Tiểu Bình. 

Tuy nhiên, tinh thần của cuộc nổi loạn toàn diện với đảo chính quân sự của Lâm Bưu và Lâm Lập Quả sẽ không chết, và sẽ là một chủ đề cần thiết và không thể tránh khỏi để mọi người tìm hiểu; đặc biệt là những nguời nổi loạn này nằm trong hệ thống Cộng Sản, muốn lật đổ chế độ độc tài cộng sản hiện nay. (Boxun news)No comments:

Post a Comment