Wednesday, September 14, 2016

Chọn đa đảng hay chọn bất ổn xã hội !?

Ông Nhị Lê, Phó Tổng Biên Tập Tạp Chí Cộng Sản nhìn nhận hội chứng “củ khoai tây” của Đảng CSVN:

"bề ngoài tưởng một khối thống nhất, nhưng bên trong thì năm bè, bảy mảng. Một số tổ chức đảng là tập hợp những 'củ khoai tây' trong cái bao tải. Cắt cái dây một cái là nó bung ra mỗi củ khoai tây lăn một góc. Các tổ chức chi bộ đảng có nguy cơ thành hàng ngàn những 'bao tải khoai tây'”- vietnamnet 30/1/2016 (bit.ly/2cnxzas)

Tình hình xã hội Việt Nam hiện nay đã qua rồi giai đoạn đa nguyên và đang bước vào giai đoạn đa đảng. Đa đảng do các đảng viên Đảng CSVN chủ động hay do dân chúng chủ động. Tiến trình sẽ là chuyển đổi trong ôn hoà (manageable) hay chuyển đổi mà có thể gây bất ổn xã hội.

Đa đảng không có nghĩa là có ngay dân chủ nhưng nó là bước đầu cần thiết để tiến đến dân chủ. Đó là sự chấp nhận xuống nước để tập bơi chứ không thể đứng mãi trên bờ để rồi ai đó sẽ bất thình lình xô mình xuống nước, làm cho cái giá phải trả cho sự sặc nước sẽ cao hơn.

Nên nhớ Đảng CSVN đã 71 tuổi rồi, nó sẽ không còn thọ được bao lâu (quá khứ lịch sử cho thấy tuổi thọ tối đa của một đảng liên tục nắm quyền là 74 tuổi, do sự suy đồi về ý thức hệ và tệ nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo. - http://rfi.my/1Soy0ho). 

Cho nên những đảng viên CS nào còn xem Việt Nam là đất nước của mình thì đã đến lúc nên dứt khoát trong tư tưởng và hành động, để kịp thời tách ra khỏi đảng đang tự sụp vì sự mục rữa của nó, hầu bảo vệ căn nhà tổ quốc đang bị lâm nguy theo.

LMN AT bit.ly/2cYUVnR

14/9/2016


No comments:

Post a Comment