Wednesday, October 19, 2016

Mị Dân

Chủ Tịch Quốc Hội là để lo lãnh đạo việc làm luật. Bà Kim Ngân từ khi lên làm Chủ Tịch QH đến nay không thông qua được luật nào cho ra hồn, mà còn tận tình xoa bóp TBT Nguyễn Phú Trọng cả năm nay, tuyên bố nhiều điều lếu láo như:

“Không phải cứ hô hào, kích động thật to,  là có được chủ quyền. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng chưa làm gì cho đất nước, chỉ nói và kích động làm rối tình hình", 

“Luật Biểu tình ra mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn."

Một trong những nguyên nhân lớn gây ra lũ lục là  lỗi của chính quyền thì không thấy bà nói đến hay đề nghị những dự luật về việc quản trị và điều hành những đê điều hay đập thuỷ điện để bảo vệ dân.

Còn việc thăm viếng và uỷ lạo dân bị nạn thì trách nhiệm đầu tiên phải là Chủ Tịch Nước hay Thủ Tướng, những người có trách nhiệm hành pháp và đã để cho cấp dưới xả lũ Hố Hô vô trách nhiệm mà hệ quả là hành hạ dân.

Bà Kim Ngân, ông Trương Tấn Sang, ông Lê Hồng Anh..., những cán bộ CS miền Nam đã bán linh hồn cho quỷ dữ, tận tình massage Nguyễn Phú Trọng, bán rẽ đám cán bộ miền Nam cho đám CS miền Bắc thân Trung Quốc (cán bộ CS miền Nam chỉ có 4/19 ghế trong Bộ Chính Trị, đã vậy mà Kim Ngân còn chạy theo đấm bóp cho Trọng). 

Người viết đứng trên lập trường dân tộc, không chủ trương kỳ thị vùng miền, nhưng đại diện vùng miền trong Đảng CSVN như thế nào nó nói lên tính có công lý hay không, không công lý trong Đảng thì làm gì có công lý trong dân tộc, tất nhiên dân tộc không thể nào đoàn kết được.

Bà Kim Ngân nên stop mị dân, nên lo làm tốt vai trò làm luật của bà. Với quốc hội trong tay, bà có thể thay đổi thể chế độc tài độc đảng bằng việc dùng luật để xây dựng các định chế dân chủ thực sự. Cho đến bây giờ, người viết nhìn bà như thế này

Đèn Hà Thành ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Bến Tre ngọn tỏ ngọn lu
Ngân về học lại chữ ngu
Chín trăng dân cũng đợi, muời thu dân cũng chờ

LMN
19/10/2016
No comments:

Post a Comment