Thursday, May 28, 2015

Vài Hình Ảnh Cuối Tháng Năm 2015

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần 2 do Bộ QP CSVN và Bộ QP CSTQ tổ chức từ 15-18/5/2015 tại Lào Cai-Vân Nam - bit.ly/1GFtRV9

Các tướng CSVN như Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh đều có bảng tên tiếng Tàu khi họp với quốc phòng TQ.

Bộ Trưởng Quốc Phòng TQ Thuờng Vạn Toàn tặng tuớng Phùng Quang Thanh hôm 15/5/15 chiếc bình gốm, với ý nghĩa 'hãy cố giữ gìn quan hệ đại cục hữu nghị đừng cho nó vỡ' - bit.ly/1Fc48hE

*****
Nằm Vạ Với Tổng Thống

Em bé 2 tuổi này nằm vạ dưới chân TT Obama hôm lễ Passover (Lễ Quá Hải) 3/4/2015 ở Toà Bạch Ốc để làm khó ông.

Chiêu này thì TT Obama phải chịu thua thôi! Ông Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng có lẽ nên dẫn cháu đi theo khi qua Mỹ, để khi thuơng thảo không xong thì thả cháu ra nằm vạ! (satire) - http://t.co/KJsd5Yj7ou 

*****
Chiều Thứ Tư 27/5/2015 tại Trụ sở Đảng CSVN ở Hà Nội, TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp NS John McCain (CH-AZ), NS Jack Reed (DC-RI). - bit.ly/1FhREWv


No comments:

Post a Comment