Wednesday, May 6, 2015

Nếu Ở Việt Nam

Nếu ông David Letterman ở VN thì chắc đã bị tội xúc phạm lãnh tụ hay khi quân, phạm thượng khi dám ngồi trên cao trong khi TT Obama ngồi duới thấp. Nếu không bị truy tố thì cũng bị bao vây kinh tế vì CSVN có văn hóa thù vặt.

Hơn nữa, các khuôn mặt quạo đeo, chù ụ, ra vẻ uy quyền, nhưng người không CS nhìn vào thì trong lòng cảm thấy rất ư là... cà chớn của những lãnh tụ CSVN, làm như là có mối thù truyền kiếp với nhân dân.

Ông David Letterman sẽ về hưu 20/5 và TT Obama tham dự show khuya hài lần cuối hôm tối Thứ Hai 4/5 để chia tay.

Ông Obama vừa là tổng thống da đen mà cũng vừa là tổng thống đương nhiệm đầu tiên tham dự tivi show khuya hài "Late Show with David Letterman". Ông tham dự tổng cộng 3 shows với ông Letterman trong khi đang làm tổng thống.

Ông Letterman hỏi ông Obama sẽ làm gì sau khi rời nhiệm sở, ông Obama hài hước, "Tôi nghĩ ông và tôi, chúng ta sẽ đấu cờ domino với nhau, đi uống cà phê Starbucks trong khu phố, và trao đổi các câu chuyện".

Tuy nhiên, ông Letterman sẽ có nhiều thời gian hơn để thực tập domino, vì ông rời show trước khi TT Obama rời chức vụ.
No comments:

Post a Comment