Sunday, August 28, 2016

Cũng lại nàng Kim Ngân!

Nàng từng tuyên bố:

“Không phải cứ hô hào, kích động thật to, là có được chủ quyền. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng chưa làm gì cho đất nước, chỉ nói và kích động làm rối tình hình.” (bit.ly/2c1aOcL)

“Luật Biểu tình ra mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn. Vì thế, Quốc hội khoá 14 sẽ nghiêm túc xem xét về dự luật này sau khi Chính phủ đã rà soát và trình lên Quốc hội". (bit.ly/2c1awmh)

Hôm nay 28/8 nàng lại đem ông Hồ ra làm người mẫu cho thanh niên thời đại mới, nói rằng "..thanh niên Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào 'Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác', phát huy vai trò xung kích..", rằng "Thanh niên cả nước cần nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng giá trị văn hóa và chuẩn mực của thanh niên thời đại mới.." (bit.ly/2c18XVp)

Nhắc để nàng nhớ, "thanh niên thời đại mới" là thời đại nào? Đó là Thời Đại Thông Tin (Information Age) mà nhân loại, trong đó có nàng và tôi đang sống. Cho nên "thanh niên thời đại mới" cần thông tin đa chiều, trung thực và đầy đủ.

Để thoả mãn các đặc tính của "thanh niên thời đại mới" thì các thanh niên này sẽ biết ông Hồ là một người vô đạo đức (sờ soạn con nít, tàn nhẫn với Nông Thị Xuân...), vô phong cách (không giữ tư cách của người Việt Nam khi giao tiếp với Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai...), vô tư tưởng (ông Hồ trả lời phóng viên Pháp rằng những gì ông muốn nói thì Mao Trạch Đông đã nói hết rồi). Với sự thật như vậy thì "thanh niên thời đại mới" có nên học tập và làm theo tấm guơng ông Hồ hay không?

"Thanh niên thời đại mới" cần học tập một hệ thống giá trị lành mạnh cho sự xây dựng đất nước, như hệ thống giá trị dân chủ pháp trị chẳng hạn, chứ không phải học cách tôn thờ một cá nhân, một lãnh tụ, một hình tượng để cho đảng CSVN bịt mắt xỏ mũi dẫn dắt đi làm ký sinh trùng hút máu cơ thể dân tộc Việt Nam.

Nàng Kim Ngân như một đoá hoa có sắc không hương (hay có mùi hương kỳ dị?) của tiết lập thu. Khi hoa sắp tàn theo ngọn gió đông thì mùi hương lại càng kỳ dị hơn lên!

Gặp buổi chợ đông con cá hồng nàng Kim Ngân chê không ú
Gặp buổi chợ tàn con tép Lú nàng Kim Ngân khen ngon!

LMN
28/8/2016
No comments:

Post a Comment