Tuesday, June 7, 2016

Tại sao nên là Bob Kerry?

Tại vì khi chiến tranh, việc thường dân vô tội bị giết oan là điều không tránh khỏi, nhất là khi CSVN lại núp trong dân, dùng dân làm phên dậu.

Tại vì BK có tham chiến và có giết thường dân và BK có THỰC SỰ đau khổ, xin lỗi nhiều lần và cố gắng đóng góp cho giáo dục VN để phần nào thể hiện trách nhiệm, đóng góp hơn hai thập niên qua để cố gắng giúp đỡ giáo dục và hình thành đại học Fullbright nầy.

Và quan trọng nhất, tại vì Hoa Kỳ muốn CSVN THỰC SỰ bỏ qua quá khứ, hàn gắn để tiến tới tương lai. Chấp nhận BK là chứng tỏ điều này, bằng không chấp nhận BK thì CSVN là kẻ thù dai, và đừng hòng mà có chuyện THỰC SỰ hoà giải với những người sống duới chế độ VNCH cũ.

Khi bắt đầu bang giao năm 1995, ông Pete Peterson là đại sứ đầu tiên, ông có đánh giặc ở VN, có bị thương. Trong danh sách short list đi làm đại sứ ở VN lúc đó thì ông Jim Kimsey (vừa qua đời) đứng thứ nhì. Jim là bạn trong nhóm think tank BENS, chúng tôi hay gặp và đi chung nhiều nơi, có lần Jim hỏi tôi có biết tại sao là Peterson không? Tôi bảo không. Jim nói tại vì Peterson bị thương, còn Jim thì không. Nếu một người chết trận ở VN đi làm đại sứ được thì đại sứ đầu tiên chắc không phải là Peterson. Có như vậy thì việc bang giao mới có ý nghĩa.

Tương tự, việc bình thường hoá bang giao hai nước sau 20 năm đã hoàn tất và bây giờ bước qua một giai đoạn mới là giai đoạn hoà giải để hướng về tương lai với niềm tin trọn vẹn giữa hai dân tộc, chứ không phải giữa hai chính quyền như trong hai thập niên qua.

Câu hỏi tại sao là Bob Kerry nên được hiểu rằng: Nếu không phải Bob Kerry thì việc hoà giải sẽ không có ý nghĩa.

LMN
7/6/2016


No comments:

Post a Comment