Friday, July 7, 2017

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

CSVN
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vui con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

Ngày 31/5/2017 trong Bản tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm đưa trở lại những người Việt Nam đang sống ở HK nhưng giấy tờ chưa hợp lệ.

Hôm 5/7/2017 hai bên đã có buổi họp đầu tiên ở Hà Nội để cụ thể hoá điều này. Buổi họp do Bộ Công an CSVN tổ chức với sự tham gia của Bộ ngoại giao và văn phòng chính phủ. Đại diện Hoa Kỳ có Bộ An ninh Nội địa và Bộ ngoại giao. (http://bit.ly/2tRPcuK)

Dưới thời TT Obama CSVN bắt những nhà tranh đấu ôn hoà cho dân quyền và nhân quyền để làm con tin đổi chác.

Với CS, dân là món hàng vô tri vô giác để họ buôn bán, coi dân như một loại hạt để ép lấy dầu.

Chủ nghĩa CS xem con người là vật chất không có tâm linh, và đạo đức cách mạng là vất bỏ đạo đức của các tôn giáo, là làm bất cứ điều gì có lợi cho đảng CS kể cả giết người hàng loạt (theo sư tổ Lenin của họ), cho nên mạng người là một món đồ tiêu thụ (expendable).

Muốn thay đổi nó đòi hỏi toàn dân phải đứng lên.

lmn
7/7/17

No comments:

Post a Comment